Leder  Martin Holm Eriksen   482 13714
Nestleder  Espen Elvevoll   907 87349
Kasserer  Hanne Elvevoll  414 04686
Styremedlemmer  Camilla Thoresen  905 67920
   Anita Vaeng  979 75460
Varamedlem  Jim Are Løkke   920 32685
Husgruppa  Leif Skjellhaug   916 47552
Hestegruppa  Anne Lena Uteng  415 03736
Baneutvalget  Arvid Myrstad  907 35515