torsdag 22 October 2020

Informasjon og utleiepriser:

Leie avSkøelv Grendehus Solglimt:               Leif Skjellhaug           916 47552

                                                                      Unn Marlen Lindbøl     468 47829

                                                                      Tonje Kolstad             989 94052

Lån av grillbu                                                 Jermund Johansen      977 77925

Leie av ridebane:                                           Hanne Bakkhaug         950 86 091

Kontaktperson gapahuk Skardalen:              Otto Skogheim            452 22812

HVA *MEDLEM IKKE MEDLEM
Hele huset (ikke møterom)  3400.-  4500.-
Lillesalen  1850.-  2550.-
Storsalen  2650.-  3550.-
Møterom  500.-  900.-
Inntektsbringende arrangement  5800.-  5800.-
Lydanlegg/lydutstyr  250.-  500.-
Internett  Inkludert  Inkludert
Projektor  50.-  100.-
Leie for eksstra døgn  500.-  500.-

*MEDLEM: Med dette menes voksen person som har betalt medlemsavgiften inneværende år og forutgående år.

Medlemmer kan kun leie til medlemspris ved: Eget bryllup, egne barns konfirmasjon, egne barns dåp og egen bursdag.

NB! Medlemmer kan ikke leie huset på vegne av andre, for eksempel ved spleiselag.

Merk at utvask er inkludert i leie.

Kontonummer og Vipps:

Kontonummer:      4705 04 03358

VIPPS:                   120103

NB! Merk alle innbetalinger med navn og hva det gjelder.

 

STORSALEN

 

KJØKKEN